Οδηγίες εγγραφής στο eclass

Όσοι γονείς έχουν κάνει εγγραφή στο σχολικό δίκτυο, το επόμενο βήμα είναι να μπουν στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/ και να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα που αντιστοιχούν στην τάξη τους. Στο παρακάτω βίντεο του συναδέλφου Χαράλαμπου Γούτσου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες. Επειδή το βίντεο δημιουργήθηκε για την προηγούμενη έκδοση του eclass, θα παρατηρήσετε μία μικρή αλλαγή. Αφού μπείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας eclass θα επιλέξετε το πράσινο εικονίδιο που γράφει «Είσοδος στην η-τάξη με λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου». Η εγγραφή στα μαθήματα πρέπει να γίνει και στα ανοικτά μαθήματα αφού μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η προσωποποιημένη ανατροφοδότηση.

Εγγραφή μαθητών στο Π.Σ.Δ και πλατφόρμες εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες που δεν έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Σ.Δ ώστε να λάβουν κωδικούς να το κάνουν άμεσα .Με αυτούς θα παρακολουθείτε τα εξ αποστάσεως ασύγχρονα μαθήματα στις δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες 1) e-class 2) e-me

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΘΕΜΑ: Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:
 την προσωποποιημένη πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και από
εποπτευόμενους φορείς του,
 την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών μεθόδων με σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας, διδασκαλίας και συνεργασίας,
 την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο
των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο,
 την πρόσβαση των μαθητών στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, οι οποίες
παρέχονται με απολύτως ασφαλή τρόπο και σε ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο με πλήρη προστασία της
ιδιωτικότητας των μαθητών,

υλοποίησε μία νέα ευέλικτη διαδικασία παροχής λογαριασμών πρόσβασης (μαθητικούς
λογαριασμούς) στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια,
οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1. Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί
μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του
κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής
που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον
μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο
πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της
μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την
εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον
κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να
προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και
δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη
(username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας
για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το
όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που
ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7)
και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να
διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει
αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη
της εφαρμογής.
Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που
παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.
Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την
καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την
αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.
2. Διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών
Η καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ από την πλευρά του
σχολείου εξακολουθεί να ισχύει, για το σύνολο των σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης).
Η διαχείριση, δηλαδή η δημιουργία, η τροποποίηση, η διαγραφή μαθητικών λογαριασμών, η
εκτύπωση των στοιχείων τους, κλπ, εξακολουθεί να γίνεται από τα σχολεία μέσω διαχειριστικής
εφαρμογής1
, από την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης
μαθητικών λογαριασμών, για τη διάρκεια ισχύος των λογαριασμών και για τους όρους χρήσης.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτρέπεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού του σχολείου
στο ΠΣΔ, καθώς επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί από τον Δ/ντή του σχολείου ως
διαχειριστές με τα προσωπικά τους στοιχεία σύνδεσης τους στο ΠΣΔ.
Η διαχείριση μαθητικών λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:
 Για τη δημιουργία και γενικότερα για τη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών από τον
υπεύθυνο κάθε σχολείου χρησιμοποιείται η διαχειριστική εφαρμογή
https://register.sch.gr/students/admins.
 Μέσω αυτής, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αποδίδει δικαιώματα διαχειριστή
μαθητικών λογαριασμών σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου (κατά προτίμηση
ειδικότητας πληροφορικής).
 Ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου χρησιμοποιώντας την παραπάνω
διαχειριστική εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μαθητικούς λογαριασμούς.
 Για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών το σχολείο θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη
του κηδεμόνα κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό στη διαχειριστική εφαρμογή υπάρχει το έντυπο
συναίνεσης κηδεμόνα.
 Για την γνωστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού στον κηδεμόνα, εφόσον ζητηθούν, μπορεί
από τη διεύθυνση του σχολείου να χρησιμοποιηθεί όποιος τρόπος κριθεί κατάλληλος.
Αναλυτικά διατυπωμένοι οι όροι χρήσης, οδηγίες καλής χρήσης, τεχνικές οδηγίες και έντυπα
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/students/help/.
3. Ενημέρωση των σχολείων, των κηδεμόνων και των μαθητών/μαθητριών
Η ενημέρωση των σχολείων για την παροχή λογαριασμών ΠΣΔ στους μαθητές/μαθήτριες θα γίνει με
τους παρακάτω τρόπους:
 Με την παρούσα εγκύκλιο.
 Με την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος με το ίδιο περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
 Όλο το υλικό είναι αναρτημένο και δημόσια διαθέσιμο:
(α) https://register.sch.gr/students, και
(β) https://register.sch.gr/students/help/, απ’ όπου μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί,
οι κηδεμόνες και οι μαθητές.
1 https://register.sch.gr/students/admins/
3.Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές και τις μαθήτριες
Στην πύλη του ΠΣΔ (https://www.sch.gr) έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται τακτικά υλικό και
σύνδεσμοι:
 με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνδέσμους χρήσης του μαθητικού λογαριασμού
(https://www.sch.gr/students)
 πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τον τρόπο αξιοποίησής
τους στο εκπαιδευτικό έργο, υπάρχουν στην πύλη του ΠΣΔ και ειδικά στην ιστοσελίδα
www.sch.gr/services.
4. Πλαίσιο καλής χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασμού και η μη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού, δηλαδή του/της μαθητή/μαθήτριας και
του κηδεμόνα του.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητικοί λογαριασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για
εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση του λογαριασμού, ο λογαριασμός
απενεργοποιείται ή διαγράφεται μόνιμα.
5. Υποστήριξη μαθητικών λογαριασμών
Η ανάκτηση κωδικού σε περιπτώσεις που απαιτηθεί θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email ή
μηνύματος σε κινητή συσκευή (SMS) από την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/.
Ο διαχειριστής του μαθητικού λογαριασμού μπορεί να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης σε κάθε
μαθητικό λογαριασμό εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κηδεμόνα του μαθητή.
6. Ενημέρωση μαθητών και γονέων
Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν τους κηδεμόνες μέσω της εφαρμογής mySchool, μέσω
των σχολικών ιστοτόπων και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ & Ειδικής Αγωγής, κ. Α. Γκίκα
4. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
6. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
8. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
10. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων
11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμ. Α΄, Β΄
12. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμ. Α΄, Β΄
13. Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε., Τμ. Α΄,Β΄
14. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμ. Α΄ και Β΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά μαθήματα  στην ηλεκτρονική σελίδα e-class.

Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί
μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του
κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής
που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση
αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον
μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο
πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της
μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την
εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον
κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να
προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και
δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη
(username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας
για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το
όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που
ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7)
και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να
διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει
αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη
της εφαρμογής.
Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που
παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.
Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την
καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την
αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.
2. Διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών
Η καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ από την πλευρά του
σχολείου εξακολουθεί να ισχύει, για το σύνολο των σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης).
Η διαχείριση, δηλαδή η δημιουργία, η τροποποίηση, η διαγραφή μαθητικών λογαριασμών, η
εκτύπωση των στοιχείων τους, κλπ, εξακολουθεί να γίνεται από τα σχολεία μέσω διαχειριστικής
εφαρμογής1
, από την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης
μαθητικών λογαριασμών, για τη διάρκεια ισχύος των λογαριασμών και για τους όρους χρήσης.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτρέπεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού του σχολείου
στο ΠΣΔ, καθώς επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί από τον Δ/ντή του σχολείου ως
διαχειριστές με τα προσωπικά τους στοιχεία σύνδεσης τους στο ΠΣΔ.
Η διαχείριση μαθητικών λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:
 Για τη δημιουργία και γενικότερα για τη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών από τον
υπεύθυνο κάθε σχολείου χρησιμοποιείται η διαχειριστική εφαρμογή
https://register.sch.gr/students/admins.
 Μέσω αυτής, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αποδίδει δικαιώματα διαχειριστή
μαθητικών λογαριασμών σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου (κατά προτίμηση
ειδικότητας πληροφορικής).
 Ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου χρησιμοποιώντας την παραπάνω
διαχειριστική εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μαθητικούς λογαριασμούς.
 Για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών το σχολείο θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη
του κηδεμόνα κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό στη διαχειριστική εφαρμογή υπάρχει το έντυπο
συναίνεσης κηδεμόνα.
 Για την γνωστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού στον κηδεμόνα, εφόσον ζητηθούν, μπορεί
από τη διεύθυνση του σχολείου να χρησιμοποιηθεί όποιος τρόπος κριθεί κατάλληλος.
Αναλυτικά διατυπωμένοι οι όροι χρήσης, οδηγίες καλής χρήσης, τεχνικές οδηγίες και έντυπα
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/students/help/

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

11 Μαρτίου 2020

 Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)

 

 Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων

 Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα

 Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)

 Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

 Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα

 Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα

 Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος

 Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)

 Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης

 Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.

 

Βιβλιογραφία

Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Interim Guidance for Administrators of US Institutions of Higher Education

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html

 

 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Τηλ. 2105212000 www.eody.go

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                         2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ

 

 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΤΙΣ 9.20΄ Π.Μ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                                                                                ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

«Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας»

Θέμα :  «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας»

 

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας  (Αγία Βαρβάρα – στο χώρο της πρώην Πανεπιστημιακής Σχολής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Τηλ. 2331065787) μέχρι  και την  31 Μαΐου και ώρες  από  08:30 έως  14:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες.  Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή .

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους  2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

σχολικού έτους  2019-2020

θα γίνουν από

 

6 έως 20  Μαΐου 2019

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες

να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του 2ου Δημ. Σχολείου Μελίκης

τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Βιβλιάριο υγείας μαθητή/τριας για τον έλεγχο από το διευθυντή του σχολείου των προβλεπόμενων εμβολίων

 

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

 

Το ΑΔΥΜ  συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ.) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν  τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ  είναι: παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Εκτός από το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο δεν παραδίδεται στο σχολείο.

      3.  Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (εκδίδεται από το νηπιαγωγείο)

      4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

στην οποία εκτός των άλλων θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

  • Επώνυμο μαθητή/τριας
  • Όνομα μαθητή/τριας
  • Όνομα πατέρα του/της μαθητή/τριας
  • Όνομα μητέρας του/της μαθητή/τριας
  • Ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/μαθήτριας

 

         Μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναζητήσει ο διευθυντής του σχολείου το Πιστοποιητικό Γέννησης του/της

         μαθητή/τριας από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

 

  1. Λογαριασμός ΔΕΗ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.

 

  1. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στην Ελλάδα.

 

 

 

 

Ο διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                                 Τουτουντζίδης Παύλος

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο»και παραμονή των σχολικών βιβλίων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο.

                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

        Σε συνέχεια προηγούμενου ενημερωτικού μηνύματος σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο» σας αναφέρουμε ότι με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των σχολικών βιβλίων των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. Τα βιβλία των μαθητών/τριών παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα και οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι γονείς  θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ημερομηνίες  εφαρμογής 8/2/19, 22/2/19 ,15/3/19, 29/3/19 5/4/19, 12/4/19, 17/5/19, 31/5/19 και 7/6/19                                               

                                                                                                  Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                Τουτουντζίδης Παύλος

Λειτουργία του σχολείου στις 14-01-2019

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 14-01-2019. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:15.