ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                         2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ

 

 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΤΙΣ 9.20΄ Π.Μ.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                                                                                ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

«Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας»

Θέμα :  «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας»

 

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας  (Αγία Βαρβάρα – στο χώρο της πρώην Πανεπιστημιακής Σχολής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Τηλ. 2331065787) μέχρι  και την  31 Μαΐου και ώρες  από  08:30 έως  14:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες.  Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή .

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους  2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

σχολικού έτους  2019-2020

θα γίνουν από

 

6 έως 20  Μαΐου 2019

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες

να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του 2ου Δημ. Σχολείου Μελίκης

τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Βιβλιάριο υγείας μαθητή/τριας για τον έλεγχο από το διευθυντή του σχολείου των προβλεπόμενων εμβολίων

 

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

 

Το ΑΔΥΜ  συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ.) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν  τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ  είναι: παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Εκτός από το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο δεν παραδίδεται στο σχολείο.

      3.  Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (εκδίδεται από το νηπιαγωγείο)

      4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

στην οποία εκτός των άλλων θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

  • Επώνυμο μαθητή/τριας
  • Όνομα μαθητή/τριας
  • Όνομα πατέρα του/της μαθητή/τριας
  • Όνομα μητέρας του/της μαθητή/τριας
  • Ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/μαθήτριας

 

         Μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναζητήσει ο διευθυντής του σχολείου το Πιστοποιητικό Γέννησης του/της

         μαθητή/τριας από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

 

  1. Λογαριασμός ΔΕΗ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.

 

  1. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στην Ελλάδα.

 

 

 

 

Ο διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                                 Τουτουντζίδης Παύλος

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο»και παραμονή των σχολικών βιβλίων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο.

                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

        Σε συνέχεια προηγούμενου ενημερωτικού μηνύματος σχετικά με τη δράση του Υπουργείου Παιδείας «Η τσάντα στο σχολείο» σας αναφέρουμε ότι με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των σχολικών βιβλίων των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. Τα βιβλία των μαθητών/τριών παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα και οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι γονείς  θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ημερομηνίες  εφαρμογής 8/2/19, 22/2/19 ,15/3/19, 29/3/19 5/4/19, 12/4/19, 17/5/19, 31/5/19 και 7/6/19                                               

                                                                                                  Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                Τουτουντζίδης Παύλος

Λειτουργία του σχολείου στις 14-01-2019

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 14-01-2019. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:15.

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας τα σχολεία της Ημαθίας θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 11-01-2019 λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ. 4, περιπτ. 27 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 Τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
 
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
             
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τετάρτη, 09  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.


ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τετάρτη, 09  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                   
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη   08  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)

3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη   08  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

 

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                   

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Σχολική Χρονιά 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9:15. Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

 

Ο Δ/ντης του Σχολείου

Τουτουντζίδης Παύλος