Λειτουργία του σχολείου στις 14-01-2019

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 14-01-2019. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:15.

Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας τα σχολεία της Ημαθίας θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 11-01-2019 λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ. 4, περιπτ. 27 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 Τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
 
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χιονόπτωσης, χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
             
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τετάρτη, 09  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.


ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)
3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τετάρτη, 09  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.
 
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                   
 
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη   08  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες,παγετός)

3) Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη διακοπή των μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την Τρίτη   08  Ιανουαρίου 2019, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

 

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                   

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Σχολική Χρονιά 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9:15. Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά.

 

Ο Δ/ντης του Σχολείου

Τουτουντζίδης Παύλος

Επίσκεψη στο τυροκομείο «Μπέλλας » και στη Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού Πιερίας.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Στις 7 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές του 2 ου Δ.Σ Μελίκης επισκέφθηκαν το Εργοστάσιο τυροκομικών προϊόντων «Μπέλλας» και το Μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου στον Κολινδρό Πιερίας. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Γιορτή Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 1940

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Γιορτή Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 1940 Επέτειος του ιστορικού «ΟΧΙ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

σχολικού έτους  2018-2019

θα γίνουν από

 

2 έως 18 Μαΐου 2018

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες

να προσκομίσουν στη Διεύθυνση του 2ου Δημ. Σχολείου Μελίκης

τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Βιβλιάριο υγείας μαθητή/τριας για τον έλεγχο από το διευθυντή του σχολείου των προβλεπόμενων εμβολίων

 

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

 

Το ΑΔΥΜ  συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ.) ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν  τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ  είναι: παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Εκτός από το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο δεν παραδίδεται στο σχολείο.

 

 1. Πιστοποιητικό φοίτησης στο νηπιαγωγείο (εκδίδεται από το νηπιαγωγείο)

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

στην οποία εκτός των άλλων θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 

 • Επώνυμο μαθητή/τριας
 • Όνομα μαθητή/τριας
 • Όνομα πατέρα του/της μαθητή/τριας
 • Όνομα μητέρας του/της μαθητή/τριας
 • Ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/μαθήτριας

 

         Μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναζητήσει ο διευθυντής του σχολείου το Πιστοποιητικό Γέννησης του/της

         μαθητή/τριας από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

 

 1. Λογαριασμός ΔΕΗ, ως αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας.

 

 1. Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στην Ελλάδα.

 

 

 

 

                            Ο διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                                 Τουτουντζίδης Παύλος

 

Χάρτης Ορίων Σχολείων Μελίκης

Επικαιροποιημένος χάρτης των ορίων των δημοτικών σχολείων Μελίκης (κάντε κλικ για μεγέθυνση).

Στην παρακάτω εικόνα, απεικονίζονται τα όρια των δύο δημοτικών σχολείων Μελίκης. Αριστερά της κόκκινης γραμμής, ορίζεται η περιοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης και δεξιά της κόκκινης γραμμής, η περιοχή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης. 

Τα γεωγραφικά όρια του 2ου Δημοτικού σχολείου, ορίζονται ως εξής:

 • Οδός ΙΘΑΚΗΣ από τη συμβολή με την οδό Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) και προς δυτικά(όλοι οι αριθμοί)
 • Οδός Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) από τη συμβολή με την οδό ΙΘΑΚΗΣ έως τη συμβολή με την οδό ΣΜΥΡΝΗΣ(όλοι οι μονοί αριθμοί)
 • Οδός ΣΜΥΡΝΗΣ από τη συμβολή με την οδό Σ.ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗ(πρώην ΚΕΝΕΝΤΥ) έως τη συμβολή με την επαρχιακή οδό ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ)(όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Οδός ΒΕΡΟΙΑΣ-ΚΥΨΕΛΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ) από τη συμβολή με την οδό ΣΜΥΡΝΗΣ έως τη συμβολή με την οδό ΠΑΠΑΓΟΥ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Όλη η οδός ΠΑΠΑΓΟΥ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Οδός ΒΑΣ.ΌΛΓΑΣ από τη συμβολή με την οδό ΠΑΠΑΓΟΥ έως τη συμβολή με την οδό ΚΑΝΑΡΗ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Οδός ΚΑΝΑΡΗ από τη συμβολή με την οδό ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ έως τη συμβολή με την οδό ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Οδός ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ από τη συμβολή με την οδό ΚΑΝΑΡΗ έως τη συμβολή με την οδό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Όλη η οδός ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ (όλοι οι ζυγοί αριθμοί)
 • Όλες οι υπόλοιποι οδοί που περιλαμβάνονται από τις ανωτέρω προαναφερόμενες και προς δυτικά.